مبانی ریتم در موسیقی اثر سیامک عزیززاده با تاکید بر درک ریتم، خواندن ریتم و ساختن ریتم منتشر شد. این کتاب جامع که با زبانی ساده تالیف شده به نحو چشمگیری مورد علاقه هنرمندان قرار گرفته است.